منو

ردیف

نام مرکز

دانشگاه

زمینه فعالیت

سال تصویب

وبسایت

۱

سرطانهای گوارش و کبد

تهران

بالینی

۷۷

http://www.ddri.ir

۲

مرکز تحقیقات سرطان  (دبیرخانه شبکه)

تهران

بالینی

۸۲

http://Crc.tums.ac.ir

۳

سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی

تهران

بالینی

۸۹

http://uorc.tums.ac.ir/Home/Index

۴

پرتودرمانی سرطان

تهران

بالینی

۹۳

http://rorc.tums.ac.ir

۵

هماتولوژی انکولوژی

تهران

بالینی

۷۷

http://horcsct.tums.ac.ir

۶

بیولوژی سرطان

تهران

بیو مدیکال

۹۲

http://cmrc.tums.ac.ir

۷

درمان سرطانهای توپر

مشهد

بالینی

 ۹۳

http://www.mums.ac.ir/cancer

۸

جراحی سرطان

مشهد

بالینی

۸۹

http://sorc.mums.ac.ir/index.php
۹

پاتولوژی مولکولی سرطان

مشهد

بیومدیکال

۹۲

http://www.mums.ac.ir/rsc-cmp

۱۰

هماتولوژی ، انکولوژی

تبریز

بالینی

http://horc.tbzmed.ac.ir

۱۱

گوارش و کبد

تبریز

بالینی

۸۹

http://lgdrc.tbzmed.ac.ir/

۱۲

آسیب شناسی سرطان

ایران

بیومدیکال

۸۷

http://oprc.iums.ac.ir

۱۳

سرطان دستگاه گوارش

مازندران

بالینی

۹۳

 

۱۴

پیشگیری از سرطان

اصفهان

بالینی

۹۲

http://www.ibci.ir

۱۵

گوارش و کبد

گلستان

بالینی

۸۶

http://185.88.153.71/~golstan/index.php?sid=7

۱۶

خون و سرطان و ژنتیک

یزد

بالینی

۹۲

http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=1284

۱۷

سرطان

شهید بهشتی

بالینی

۸۷

https://crc.sbmu.ac.ir

۱۸

تومور توپر

ارومیه

بالینی

۹۲

 

۱۹

سرطان پستان

جهاددانشگاهی

بالینی

۸۷

http://www.ibcrc.ir/

۲۰

بالینی سرطان

بیمارستان میلاد

بالینی

۹۵

 

۲۱

ژن درمانی سرطان

زنجان

بیو مدیکال

۹۱

http://www.zums.ac.ir/

۲۲

مطالعات سرطان  شناسی

شیراز

بیومدیکال

۷۷

http://icr.sums.ac.ir/en/index.html

۲۳

سرطان

سمنان

بیومدیکال

۹۴

http://www.semums.ac.ir/page

۲۴

سرطان

کرمان

بیومدیکال

 

 

۲۵

ثبت سرطان جمعیتی

هرمزگان

بیومدیکال

۹۴

http://Hcr.resv.hums.ac.ir

۲۶

سرطان و آلاینده های محیطی ونفتی

اهواز

بیو مدیکال

۹۱

http://crc.ajums.ac.ir

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com