افزایش PSA همیشه به علت سرطان پروستات نیست

افزایش PSA همیشه به علت سرطان پروستات نیست

افزایش PSA همیشه به علت سرطان پروستات نیست

آزمایش PSA می تواند سطوح بالای PSA را که ممکن است نشان دهنده وجود سرطان پروستات باشد، تشخیص دهد. با این حال، بسیاری از شرایط دیگر، مانند پروستات بزرگ یا ملتهب، نیز می تواند سطح PSA را افزایش دهد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;