در چه صورت باید مردان آزمایش تستوسترون بدهند؟

در چه صورت باید مردان آزمایش تستوسترون بدهند؟

در چه صورت باید مردان آزمایش تستوسترون بدهند؟

اگر میزان تستوسترون در دوران جنینی نوزادان پسر کم باشد، ممکن است بر رشد اندام تناسلی آنها اثر بگذارد و منجر به کاهش رشد اندام تناسلی و کیسه بیضه گردد و یا ممکن است تبدیل به آلت تناسلی زنانه و یا آلت تناسلی مبهم شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;