عواملی که موجب ناباروری در مردان می شود

عواملی که موجب ناباروری در مردان می شود

عواملی که موجب ناباروری در مردان می شود

اگرچه مردان میلیونها اسپرم در روز تولید می کنند (در مقایسه با 300-400 عدد تخمکی که زنان در طول عمر خود آزاد میکنند) اما  عوامل بیرونی (مانند دما) می تواند سلامت این اسپرم ها را تحت تاثیر بگذارد و از آنجایی که حدود 75 روز طول می کشد تا اسپرم رشد کند، آسیب رساندن به آنان می تواند در قدرت ناباروری شما تاثیر گذارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;