آیا لکه بینی بین دو دوره قاعدگی خطرناک است ؟

آیا لکه بینی بین دو دوره قاعدگی خطرناک است ؟

آیا لکه بینی بین دو دوره قاعدگی خطرناک است ؟

خونریزی بین دو دوره قاعدگی ، که لکه بینی نامیده می شود، مشکل رایجی است. دکتر امی آتری، استاد بالینی در دانشگاه کالیفورنیا، می گوید :"تقریبا تمام زنان در یک دوره از زندگی خود، با چنین مشکلی روبرو می شوند."

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;