ترشحات واژینال طبیعی است یا خیر؟

ترشحات واژینال طبیعی است یا خیر؟

ترشحات واژینال طبیعی است یا خیر؟

اگر ترشح شامل خارش، بوی بد یا تحریک باشد، به این معنی است که ترشحات طبیعی نیستند و چیزی وجود دارد که باید بررسی کنیم. به عنوان مثال، هنگامی که ترشحات رنگ خاکستری مایل به سبز و زرد با سوختگی، بوی بد و تحریک را نشان می دهد، ممکن است به واژینوز باکتریایی (BV) یا STD مبتلا شوید. اساساً، ترشحات واژن در صورت وقوع یک نشانه جدی به ما هشدار می دهد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;