نحوه انجام آزمایش پاپ اسمیر و بهترین زمان انجام آن

نحوه انجام آزمایش پاپ اسمیر و بهترین زمان انجام آن

نحوه انجام آزمایش پاپ اسمیر و بهترین زمان انجام آن

تست پاپ یا پاپ اسمیر (Pap smear)، آزمایش نمونه های سلولی برداشته شده از گردن رحم است. آزمایشی ضروری برای کشف سرطان یا عوارضی است که به سرطان تبدیل می شوند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;