علت انحنای آلت تناسلی چیست و چه علائمی دارد؟

علت انحنای آلت تناسلی چیست و چه علائمی دارد؟

علت انحنای آلت تناسلی چیست و چه علائمی دارد؟

انحنای آلت تناسلی، وضعیتی است که باعث نعوظ های منحنی و دردناک می شود. انحنای آلت تناسلی می تواند ناشی از آسیب یا ضربه به آلت تناسلی یا در نتیجه عوامل ژنتیکی باشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;