منو

چشم انداز شبکه

ما به کانون ملی تحقیقات در زمینه های مختلف سرطان تبدیل شده و نیازهای تخصصی و تحقیقاتی گروه پزشکی، مسئولین نظام سلامت و جامعه را در این زمینه ها مرتفع کرده و در عرصه های منطقه ای و بین المللی مرتبط با تحقیقات سرطان حضور خواهیم داشت.

ما در نظر داریم تا بعنوان الگوی منطقه ای برای تحقیقات سرطان طرف مشاوره سازمانهای همکار در دیگر کشورهای منطقه قرار بگیریم.

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com