منو

وظایف

  • پاسخ به نیاز سیاستگزاران حوزه سلامت
  • تعیین اولویت های تحقیقات سرطان
  • توانمند سازی اعضای شبکه جهت اجرای طرح های کابردی و ملی
  • افزایش همکاری های بین محققین و مراکز تحقیقاتی عضو
  • حمایت خواهی در اجرای برنامه های کنترل سرطان در کشور
  • توسعه همکاری های بین المللی در زمینه تحقیقات سرطان

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com