منو

معرفی شبکه

پس از بیماریهای قلبی سرطان دومین علت مرگ ومیر در جهان  می باشد. تدوین و پیاده سازی برنامه ملی کنترل سرطان از مهمترین اقداماتی است که برای مبارزه با این بیماری خطرناک توصیه می شود. برنامه کنترل سرطان  شامل برنامه های پیشگیری، تشخیص، درمان و درمان پالیاتیو می باشد.  طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی برای استقرار تمام ابعاد کنترل سرطان ضروری  می باشد.

شبکه  تحقیقات سرطان با ماموریت هدایت تحقیقات کشور برای تحقق برنامه کنترل سرطان در کشور تشکیل شده است.  شبکه تحقیقات سرطان بر اساس اساسنامه مصوب شورای گسترش دانشگاه ها  تشکیل شده است و برای حل مشکلات سلامت کشور در حوزه سلامت  در حوزه سرطان فعالیت می نماید.

شبکه های تحقیقاتی، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمنهای علمی، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در  شبکه تحقیقات سرطان همکاری می نمایند.

بر اساس اساسنامه شبکه های تحقیقاتی، شبکه تحقیقات سرطان مسئول ساماندهی و هدفمند کردن، توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول، در جهت ارتقاء سلامت جامعه  می باشد.

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com