منو

ردیف نام مرکز دانشگاه مادر آدرس الکترونیکی
۱ مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی علوم پزشکی تهران http://Rcstim.tums.ac.ir
۲ مرکز تحقیقات آسم و آلرژی علوم پزشکی تهران http://Iaari.tums.ac.ir
۳ مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادرار علوم پزشکی تهران http://Urc.tums.ac.ir
۴ مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای علوم پزشکی تهران medicine.tums.ac.ir
۵ مرکز تحقیقات علوم داروئی علوم پزشکی تهران Psrc.tums.ac.ir
۶ مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر علوم پزشکی تهران Vrhrc.tums.ac.ir
۷ مرکز تحقیقات محیط زیست علوم پزشکی تهران Cer.tums.ac.ir
۸ مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی علوم پزشکی تهران Nanomed.tums.ac.ir
۹ مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران http://nmcrc.tums.ac.ir
۱۰ شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی علوم پزشکی تهران Irmolmednet.ir
۱۱ مرکز تحقیقات کنترل دخانیات شهید بهشتی http://tpcrc.sbmu.ac.ir
۱۲ پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی علوم پزشکی شهید بهشتی nritld.sbmu.ac.ir
۱۳ مرکز تحقیقات اورولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی http://Unrc.ir
۱۴ انستیتو تحقیقات تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی http://nnftri.ac.ir
۱۵ پژوهشکده فناوریهای نوین ابن سینا علوم پزشکی شهید بهشتی http://Avesina.ac.ir
۱۶ انستیتو پاستور ایران http://fa.pasteur.ac.ir
۱۷ مرکز تحقیقات مونوکلونال آنتی بادی جهاد دانشگاهی http://www.ari.ir/index.php/en/ari
۱۸ مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی علوم پزشکی تبریز tlrc.tbzmed.ac.ir
۱۹ مرکز تحقیقات غذا و دارو وزارت بهداشت http://www.fda.gov.ir
۲۰ مرکز تحقیقات گوارش و کبد علوم پزشکی گیلان Gldrc.org
۲۱ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی خلیج فارس علوم پزشکی هرمزگان http://mmrc.resv.hums.ac.ir

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com