منو

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

عقد تفاهم نامه همکاری به منظور اجرای برنامه ثبت سرطان جمعیتی

step0002
step001102

تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطان ایران به امضای معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
🔵 این تفاهم نامه به منظور ایجاد انسجام و هم افزایی بخش های علمی و اجرایی کشور تهیه شده است و امید است منجر به توسعه و تقویت برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران بشود.
🔴 پیش بینی می شود بر اساس این تفاهم نامه با همکاری بخش های علمی و اجرایی مشکل ثبت سرطان حل شده و آمار دقیقی از وضعیت سرطان ها در ایران منتشر شود.  نتایج ثبت سرطان جمعیتی مبنای برنامه ریزی و ارزیابی کنترل سرطان می باشد.

 

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com