منو

خدمات تخصصی

  • مشاروه در خصوص اولویتهای تحقیقاتی کشور
  • انتشار فعالیت های اعضای شبکه د رخبرنامه
  • تبلیغ  و حمایت خواهی در خصوص فعالیتهای مرتبط با کنترل سرطان
  • حمایت از برگزاری کارگاه های تخصصی سرطان که با مشارکت چند مرکز برگزار می شود.
  • برگزاری پانل های تخصصی کنترل سرطان
  • همکاری در اجرای طرح های ملی

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com