منو

۲۶ خرداد ۱۳۹۵

حمایت مالی شبکه ملی تحقیقات سرطان از طرح های چند مرکزی

بنا بر اظهار دکتر حسین دانشور مدیر شبکه ملی تحقیقات سرطان، تاکنون از سه طرح فراگیر که هرکدام توسط بیش از سه مرکز تحقیقاتی و یا شرکت دانش بنیان پشتیبانی میشوند، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون ریال توسط شبکه پشتیبانی مالی شده است.

وی افزود بر اساس خط مشی ارائه شده در یکی ازسر فصلهای برنامه راهبردی مصوب شبکه بعنوان ارتقای توانایی اجرای طرح های چند مرکزی مراکز عضو شبکه تحقیقات، فراخوان طرح هایی که شرایط مشروح در آیین نامه اجرایی را داشته باشند انجام و در پی آن از میان  ۳۱ طرح ارسالی از ۱۸ مرکز تحقیقاتی سراسر کشور سه طرح زیر پس از طی مراحل داوری و بررسی توسط شورای پژوهشی شبکه حائز بیشترین امتیاز شدند که قراردادهای مربوطه منعقد شده و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون ریال مورد حمایت قرار گرفتند.

step0002 (1)
step0001
step0001 (1)

ردیف عنوان طرح مجری مراکز تحقیقاتی
۱ یافتن مارکرهای دخیل در فرآیند EMT (Epithelial to Mesenchymal transition) موثر در متاستاز سرطان سینه و تاثیر داروی سلکوکسیب و اتانرسپت در این فرایند در مدل برون تنی دکترمونا سلیمی انستیتو پاستور ایران
دکترمحمد حسین قهرمانی دانشکده داروسازی ع پ تهران
دکتربهروز وزیری شرکت آریوژن
۲ طرح جامع شناسایی آنزیمهای درگیر در سرطان مری و شناسایی مهارکننده های این آنزیمها و بکارگیری هدفمند آنها در جهت پاسخ به درمان بهتر  با تهیه نرم افزار هوشمند با استفاده از مدلسازی شبکه عصبی و راه اندازی سایت جامع دکتر محمد رضا قوام نصیری مرکز تحقیقات سرطان ع پ مشهد
دکتر یوسف جلال آبادی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
دکتر مهدی عقیلی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
۳ طراحی با کارایی بالا، ساخت و ارزیابی برون تنی و درون تنی خواص ضد سرطانی ترکیبات شبه دارو جدید بر پایه روش های نوین کموانفورماتیک دکتر سروش سرداری شرکت دانش بنیان آوین زیست کیمیا
دکتر عزیزاله حبیبی دانشگاه خوارزمی
دکتر سعید امانپور مرکز مدلهای سرطان انستیتو کانسر ایران

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com