منو

آئین نامه نحوه حمایت شبکه  تحقیقات سرطان از کارگاه های آموزشی

مقدمه:

برگزاری کارگاه های تخصصی تحقیقات سرطان یکی از برنامه هایی است که می تواند منجر به هماهنگی بیشتر بین مراکز عضو شبکه تحقیقات شود. لذا شبکه ملی تحقیقات سرطان حمایت از کارگاه های تخصصی را مورد حمایت قرار می دهد. موضوعات مربوط به کنترل سرطان شامل پیشگیری، تشخیص، درمان و طب تسکینی و همچنین برنامه ریزی کنترل سرطان، روش شناسی های اختصاصی مربوط به تحقیقات سرطان، فن آوری اطلاعات و ثبت سرطان از جمله موضوعاتی است که مورد حمایت شبکه می باشد. کارگاه هایی در اولویت می باشند که تعداد بیشتری از مراکز عضو در آن نقش داشته باشند یا شرکت نمایند. مقررات مربوط به حمایت شبکه تحقیقات سرطان از کارگاه های تخصصی کنترل سرطان شامل موارد زیر می باشد:

ماده ۱: شبکه تحقیقات سرطان ققط از کارگاه هایی حمایت  می کند که مورد نیاز اکثر محققین و مراکز تحقیقاتی عضو شبکه باشد.

ماده ۲: شبکه فقط از کارگاه هایی حمایت می کند که در خصوص یکی از اولویتهای کنترل سرطان در کشور باشد.

ماده ۳: حمایت شبکه هزینه حضور محققین و مدرسین ( شامل هزینه سفر، اقامت در هتل و حق التدریس )را پوشش میدهد و هزینه های جاری برگزاری بعهده میزبان خواهد بود.

ماده ۴: دبیر علمی کارگاه (میزبان) می بایست یکی از اعضای هیات علمی شاغل در مراکز عضو شبکه باشد.

ماده ۵: لازم است کلیه مدرسین موافقت خود را برای حضور در کارگاه و تدریس به صورت کتبی اعلام نمایند

ماده ۶: حد اکثر حمایت از هر کارگاه به میزان ۳۰ میلیون ریال برای کارگاه های داخلی و ۵۰ میلیون ریال برای کارگاه های بین المللی می باشد.

ماده ۷: در صورت دعوت از مدرس بین المللی هزینه یک نفر شامل هزینه بلیط و اقامت به مدت ۴ شب در هتل پرداخت می شود.

ماده ۸: در صورت وجود حمایت از سایر سازمانها و دریافت حق ثبت نام لازم است مراتب در درخواست مربوطه ارائه شود.

ماده ۹: در پوستر و اطلاع رسانی کارگاه، می بایست آرم شبکه  بصورت مناسب استفاده شود و اطلاعات لازم جهت درج در وب سایت شبکه به دبیرخانه شبکه ارسال گردد.

ماده ۱۰: پس از اتمام کارگاه لازم است  گزارش کامل شامل لیست شرکت کنندگان، مدرسین، عکس و فیلم کارگاه و دستاوردهای  مربوطه به دبیرخانه شبکه ارائه شود.

ماده ۱۱: لازم است درخواست کارگاه بر اساس فرم پیوست که شامل موارد زیر خواهد بود به انضمام مصوبه سامانه یکپارچه آموزش مداوم مبنی بر تخصیص امتیاز به شرکت کنندگان، و با تایید رئیس مرکز به شبکه ارسال شود:

  • ضرورت وجود کارگاه
  • توصیف مخاطبان کارگاه
  • محل برگزاری کارگاه
  • محل اقامت مدرسین
  • برنامه روزانه کارگاه با کلیه جزئیات
  • دستاوردهای احتمالی کارگاه
  • هزینه کامل برگزاری کارگاه و میزان بودجه درخواستی

ماده ۱۲: در گزارش پایانی کارگاه و همچنین انتشارات منتج از برگزاری کارگاه لازم است از شبکه تحقیقات سرطان و موسسه تامین کننده بودجه به عنوان حمایت کننده مالی تقدیر شود.

 

دانلود فرم درخواست حمایت از کارگاه

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com