منو

شیوه نامه حمایت از همایشهای علمی توسط شبکه ملی تحقیقات سرطان

در راستای ماموریت شبکه ملی تحقیقات سرطان که حمایت از کلیه فعالیتهای موضوعی با جامعیت کشوری و با مشارکت حداکثری مراکز دست اندرکار پژوهش با محوریت سرطان می باشد,شیوه نامه حمایت از برگزاری همایش های علمی توسط شبکه ملی تحقیقات سرطان به شرح ذیل تدوین گردیده است

۱ همایشهای موضوعی داخلی

حمایت علمی شبکه ملی تحقیقات سرطان از همایشهائی صورت می گیرد که حائز شرایط زیر باشد

الف: محوریت بیماری سرطان

ب : مشارکت حداقل یک مرکز تحقیقاتی و یک انجمن علمی عضو شبکه ملی تحقیقات سرطان در همایش

ج : اخذ مجوز امتیاز آموزش مداوم بیش از ۳ برای همایشهای یک روزه و بیش از ۷ برای همایشهای بیش از یک روز

د : انعقاد تفاهم نامه کتبی با دبیرخانه شبکه

شرایط حمایت :

۱ – اعلام برگزاری همایش به دبیرخانه شبکه حداقل ۶ ماه پیش از زمان برگزاری

۲ – تصویب مشارکت شبکه توسط شورای پژوهشی شبکه

تعهدات مرکز برگزار کننده :

 • درج لوگوی شبکه در کلیه مواد تبلیغاتی و کتاب خلاصه مقالات و نشریات حاصل از نتایج و بحثهای همایش بعنوان حمایت کننده علمی
 • اختصاص یک پانل علمی با موضوع کنترل سرطان به شبکه ملی تحقیقات سرطان به نحوی که مدیریت و اعضای پانل توسط شبکه انتخاب و دعوت خواهند شد
 • اختصاص یک غرفه در فضای عمومی همایش به دبیرخانه شبکه به منظور معرفی فعالیتهای شبکه و ایجاد ارتباطات علمی

تعهدات شبکه ملی تحقیقات سرطان:

 • درج اعلامیه و فراخوان همایش در وب سایت شبکه
 • مکاتبه با سازمانها و موسسات حمایت کننده مالی در صورت درخواست دبیرخانه همایش
 • اختصاص مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان جبران قسمتی از هزینه های کنگره مشروط بر اینکه:

الف: بیش از دو مرکز تحقیقاتی عضو شبکه در برگزاری همایش مشارکت داشته باشند

ب : کنترل یک و یا چند سرطان شایع بعنوان موضوع اصلی همایش ( تیتر همایش) انتخاب شده باشد

 

شیوه نامه در تاریخ                        مورد تصویب اعضای شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان قرار گرفت

 

 

 

 

 

۲ همایش ملی(بین المللی) کنترل سرطان و اهداء جایزه ملی برترین پژوهش در حوزه کنترل سرطان

شبکه ملی تحقیقات سرطان, کنگره ملی کنترل سرطان را بصورت هر دو سال یکبار ( در فواصل کنگره جهانی سرطان که توسط UICC برگزار میگردد) با مشارکت کلیه مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی عضو شبکه  و با دعوت از صاحب نظران  داخل و خارج از کشور دارای پژوهشهای ارزنده در عرصه کنترل سرطان می باشند برگزار می نماید که به منظور نیل به هدف فوق مراحل زیر می بایست اجرائی شود

 • ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره ملی کنترل سرطان
 • ثبت رسمی کنگره در تقویم مجامع علمی وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوزهای لازم
 • ایجاد زیرساختهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای برقراری ارتباطات مورد لزوم ( وب سایت)
 • جلب مشارکت کلیه مراکز اقتصادی و شرکتهای تجاری که به نوعی از موضوع کنترل سران منتفع می گردند و ایجاد ردیف خاص بودجه در تقویم سالانه شرکتهای مذکور
 • ایجاد بانک اطلاعاتی محققین و پژوهشگران داخل و خارج از کشور در زمینه کنترل سرطان
 • تدوین آیین نامه های مورد نیاز در مورد پذیرش و داوری وقبولی و ارائه مقالات
 • تشکیل شورای داوری مقالات از میان برگزیدگان بانک اطلاتی فوق الذکر

کلیات  برگزاری همایش ملی کنترل سرطان در تاریخ                   مورد تایید اعضای شورای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات سرطان قرار گرفت

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com