منو

بانک تومور(بانک بافت زنده)

بانک بافتهای تومورال ایران با هدف پیشبرد تحقیقات سرطان و با همت استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فروزنده فریدونی در سال ۱۳۸۵ در انستیتو کانسر بنیانگذاری شد که از آن پس نقش مهمی

در تحقیقات مربوط به سرطان ایفاء می نماید.

این بانک یک مخزن از بافتهای بیولوژیک است که تمرکز خود را بر روی جمع آوری نمونه های توموری انسان قرار داده و آمادگی دارد تا انواع مختلفی از بافتهای تومورال با کیفیت استاندارد به همراه

اطلاعات مربوط به بیماران  اهدا کننده بافت که با دقت فراوان و با رعایت اصول اخلاقی ثبت شده را در اختیار محققین قرار دهد.

ذخیره سازی نمونه ها پس از اخذ رضایت کتبی آگاهانه از بیماران و بلافاصله پس از جراحی، در مخازن نیتروژن مایع صورت می گیرد و تا سالیان سال از نظر بیولوژیکی پایدار و قابل استفاده است.

تاکنون ۳۴ نوع مختلف تومور در درجات مختلف مربوط به بیش از  ۱۹۰۰ اهدا کننده در این بانک ذخیره شده و  مورد استفاده حدود ۸۰ پروژه تحقیقاتی گوناگون در زمینه سرطان در داخل و خارج از

کشور قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که مطابق نیت موسسان،تومور بانک ایران موسسه غیرانتفاعی است که کلیه عواید حاصل از فروش نمونه ها درآن به حساب هدایای خاص دانشگاه علوم پزشکی تهران واریز میگردد

و تحت نظر هیئت امنای دانشگاه به مصرف عام می رسد.

وب سایت بانک تومور:      www.irantumorbank.com
تلفن تماس:   ۶۱۱۹۲۵۹۳  – ۶۶۵۸۱۶۵۲

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com