منو

اولویت ها

  • همکاری با وزارت بهداشت جهت بازنگری و استقرار برنامه کنترل سرطان در کشور
  • تدوین راهنماهای بالینی پیشگیری و درمان سرطان
  • ارتقاء ثبت سرطان جمعیتی
  • توسعه ثبت سرطان بیمارستانی در قطب های درمانی سرطان
  • توسعه ارتباط با صنعت
  • توسعه ارتباط با اجتماع و پاسخ به نیازهای بیماران و مردم در خصوص کنترل سرطان
  • توسعه همکاری ها و اجرای طرح های پژوهشی با همکاری اعضای شبکه
  • تدوین اولویتهای تحقیقاتی سرطان در کشور
  • برگزاری کارگاه های توانمند سازی در زمینه  موضوعات مختلف تحقیقات سرطان

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com