منو

هدف کلی
  • توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز
اهداف اختصاصی
  •  حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت
  •  تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه
  •  هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی
  •  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان
  •  ایجاد همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی
  •  ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو
  •  افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه
  •  تقویت ارتباط با صنعت

شبکه ی ملی تحقیقات سرطان

نشانی : تهران - انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - ساختمان شتاب دهنده - طبقه ی سوم
 تلفن تماس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ - ۶۱۱۹۲۵۰۱ داخلی(۱۱۱)
 فکس : ۶۶۵۸۱۶۳۸ داخلی(۱۰۲)
 ایمیل : CRNIRAN@Gmail.com